ΓΙΑΤΙ
BODY
PERFORMANCE

Στο Body Performance βασιζόμαστε σε
ένα ολοκληρωμένο προπονητικό σύστημα
που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο,
ευρέως αποδεκτές μεθόδους προπόνησης,
με σκοπό να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της
άσκησης, στο ελάχιστο χρονικό διάστημα,
ανάλογα με τους στόχους του
γυμναζόμενου, αλλά και τα πιθανά
προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Οι Trainers μας ασχολούνται αποκλειστικά
με εσάς, κατανοούν τις ανάγκες σας και
σας βοηθούν να πετύχετε πιο εύκολα τ
ους στόχους σας. Ο τρόπος λειτουργίας μας είναι
σχεδιασμένος, έτσι ώστε η γυμναστική
να μπει στην καθημερινότητά σας με
ευχάριστο τρόπο και να γίνει μέρος της ζωής σας,
ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί
και αποδοτικοί σε όλες τις πτυχές της.

ΓΙΑΤΙ
BODY
PERFORMANCE

Στο Body Performance βασιζόμαστε σε
ένα ολοκληρωμένο προπονητικό σύστημα
που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο,
ευρέως αποδεκτές μεθόδους προπόνησης,
με σκοπό να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της
άσκησης, στο ελάχιστο χρονικό διάστημα,
ανάλογα με τους στόχους του
γυμναζόμενου, αλλά και τα πιθανά
προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Οι Trainers μας ασχολούνται αποκλειστικά
με εσάς, κατανοούν τις ανάγκες σας και
σας βοηθούν να πετύχετε πιο εύκολα τ
ους στόχους σας. Ο τρόπος λειτουργίας μας είναι
σχεδιασμένος, έτσι ώστε η γυμναστική
να μπει στην καθημερινότητά σας με
ευχάριστο τρόπο και να γίνει μέρος της ζωής σας,
ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί
και αποδοτικοί σε όλες τις πτυχές της.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΟΥ
PERSONAL
TRAINING

ΣΤΟ BODY
PERFORMANCE

Καθοδήγηση

100

Ποικιλία

100

Εμψύχωση

100

Αποτέλεσμα

100

Κέρδος σε χρόνο

100

Στο Body Performance δημιουργούμε
το προσωπικό σας προπονητικό πακέτο,
σύμφωνα με τις επιθυμίες και τη
καθημερινή σας δυνατότητα, δίνοντας
πάντα έμφαση σε αυτό που εσείς ζητάτε
και μπορείτε.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΟΥ
PERSONAL
TRAINING

ΣΤΟ BODY
PERFORMANCE

Καθοδήγηση

100

Ποικιλία

100

Εμψύχωση

100

Αποτέλεσμα

100

Κέρδος σε χρόνο

100

Στο Body Performance δημιουργούμε
το προσωπικό σας προπονητικό πακέτο,
σύμφωνα με τις επιθυμίες και τη
καθημερινή σας δυνατότητα, δίνοντας
πάντα έμφαση σε αυτό που εσείς ζητάτε
και μπορείτε.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

* Aπαιτείται